วันทั้ง 7 ภาษาอังกฤษ คําศัพท์วันทั้งเจ็ดที่ต้องเรียนรู้

คำศัพท์วันทั้ง 7 ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างเอ่ย คำศัพท์เหล่านี้เราท่องมาตั้งแต่เรียนระดับอนุบาลกันแต่ แต่ท่องได้อย่างเดียวยังไม่ดีพอนะ ต้องสามารถเขียนวันทั้งเจ็ดเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย ว่าแล้วก็มาดูกันเลยว่าวันทั้ง 7 เขาเขียนอย่างไรกัน

วันภาษาอังกฤษ

คําศัพท์วันทั้ง 7 ภาษาอังกฤษ

ที่             คำศัพท์                          คำอ่าน                คำแปล

1              Sunday                ซั๊นเด                 วันอาทิตย์
2              Monday              มั๊นเด                  วันจันทร์
3              Tuesday             ทิ๊วสเด                 วันอังคาร
4              Wednesday       เว็นสเด               วันพุธ
5              Thursday           เธิ๊สเด                  วันพฤหัสบดี
6              Friday                 ไฟร๊เด                  วันศุกร์
7              Saturday            แซ๊ททะเด             วันเสาร์

Leave a Reply