เดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน คำศัพท์เดือนต่างๆที่ควรรู้

มาเรียนรู้เดือนภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือนกัน เรารู้กันแล้วว่าเดือนไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไร ประเทศไหนก็มี 12 เดือนเหมือนกัน วันนี้เราจะมาเรียนรู้เดือน 12 เดือนภาษาอังกฤษกัน ว่าแต่ทุกคนสามารถท่องเดือนได้ทั้งหมดแล้วหรือยังเอ่ย

เดือนภาษาอังกฤษ

เดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน

1. January  มกราคม

2. February  กุมภาพันธ์

3. March  มีนาคม

4. April เมษายน

5. May  พฤษภาคม

6. June  มิถุนายน

7. July กรกฎาคม

8. August สิงหาคม

9. September กันยายน

10. October ตุลาคม

11. November พฤศจิกายน

12. December ธันวาคม

Leave a Reply