ขอบคุณ ขอบคุณมากๆ ภาษาอังกฤษ มีประโยคอะไรบ้างที่ต้องรู้เป็นพื้นฐาน

การขอบคุณและการตอบรับคำขอบคุณ เป็นธรรมเนียมที่ดี ไม่ว่าคนชาติไหนๆ ถ้ามีคนขอบคุณในน้ำใจเรา เราก็จะพูดตอบรับคำขอบคุณ เพื่อแสดงในเห็นว่า เรามีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน มาดูกันว่ามีสำนวนอะไรกันบ้าง

ขอบคุณภาษาอังกฤษ

การขอบคุณ และคำตอบรับการขอบคุณ

ภาษาไทยจะมีคำว่าขอบคุณ สำหรับคนที่อายุเท่ากันหรืออาวุโสกว่า ขอบใจสำหรับเพื่อนกัน หรือคนที่เด็กว่า แต่ภาษาอังกฤษไม่ได้แยกครับ ใช้ร่วมกัน เลย

การขอบคุณ

 • Thanks. แธงส ขอบคุณ เรื่องเล็กน้อย
 • Thank you. แธง คิว ขอบคุณ ใช้ได้ทั่วๆไป
 • Thank you very much. แธง คิว เว๊ริ มัช ขอบคุณมาก
 • Thanks a lot. ขอบคุณมาก
 • Thank you for + เรืองที่ต้องการขอบคุณ (ขอบคณสำหรับ……………..) เช่น
 • Thank you for your help.
  แธง คิว ฟอ ยัว เฮ็ลพ ขอบคณสาหรับความช่วยเหลือของคุณ
 • Thank you for everything.
  แธง คิว ฟอ เอฝริธิง ขอบคณสำหรับทกอย่าง

การตอบรับคำขอบคุณ

 • You’re welcome. ยัว เว็ลคัม ไมเป็นไร
 • No problem. โน พร๊อเบลิม ไมเป็นปัญหา
 • Don’t mention it. ด้น เม็นชัน อิท อย่ากล่าวถึงมันเลย
 • Not at all. น็อท แอ็ท ออล ไมเป็นไร
 • That’s O.K. แด็ทส โอเค ไม่เปนไร
 • My pleasure. มาย เพล๊เชอะ ด้วยความยินดีของผม

Leave a Reply