ด้วยความยินดี ด้วยความเต็มใจ ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร เพื่อแสดงให้รู้ว่าเต็มใจ

ด้วยความยินดี ภาษาอังกฤษเขาพูดกันว่าอย่างไรน๊า อีกสำนวนหนึ่งคือ “ด้วยความเต็มใจ” สำนวนนี้เอาใว้ตอบรับคำขอบคุณนั่นเอง นั่นหมายความว่าเวลาเราช่วยเหลือคนอื่น เขาจะขอบคุณเรา เราต้องการให้รู้ว่าเราเต็มใจในการช่วยเหลือ จะสามารถพูดว่าอย่างไรได้บ้าง

ด้วยความยินดี ภาษาอังกฤษ

ด้วยความยินดี ภาษาอังกฤษ

คำว่า “ด้วยความยินดี” และ “ด้วยความเต็มใจ” มีความหมายเดียวกันนะครับ

ถ้ามีคนขอบคุณเราด้วยสำนวน

  • Thank you. แธง คิว ขอบคุณ
  • Thank you very much. แธง คิว เว๊ริ มัช ขอบคุณมาก

ถ้าเราอยากตอบว่า “ด้วยความยิน” ให้ใช้สำนวนนี้ได้เลย

  • You’re welcome. ยัว เว็ลคัม
  • My pleasure. มาย เพล๊เชอะ

ทั้งสองสำนวนนี้ แปลว่า ด้วยความยินดี หรือด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้แล้วยังมีสำนวนอื่นๆอีกเช่น

  • No problem. โน พร๊อเบลิม ไมเป็นปัญหา
  • That’s O.K. แด็ทส โอเค ไม่เปนไร
  • That’s all right. แด็ทส ออล ไรท ไม่เป็นไร
  • Any time. เอ็นนิ ไทม ได้ทุกเมื่อ

Leave a Reply