คําทักทายภาษาอังกฤษง่ายๆ แปลไทย ประโยคทักทายภาษาอังกฤษ พร้อมคําแปล

คําทักทายภาษาอังกฤษง่ายๆ แปลไทยเพื่อให้ทุกคนสามารถฝึกฝนในระดับพื้นฐานเบื้องต้น คำทักทายสามารถแบ่งออกเป็นการทักทายแบบเป็นกันเองและการทักทายแบบเป็นทางการ

คำทักทายภาษาอังกฤษ

คำทักทายภาษาอังกฤษ

คำทักทายแบบเป็นกันเอง หรือแบบไม่เป็นทางการ

การทักทายแบบเป็นกันเองจะใช้ hi และ hey แปลว่าหวัดดี ใช้กับคนที่เราสนิทชิดเชื้อ

 • Hello! เฮ็ลโล แปลว่า สวัสดี เป็นคำทักทายสุภาพทั่วไป
 • Hi!  ฮ๊าย แปลว่า หวัดดี เป็นคำทักทายที่ใช้กับคนที่เราสนิทสนมคุ้นเคย เช่น เพื่อน พ่อแม่ พี่น้องในครอบครัว
 • Hey! เฮ้ แปลว่า หวัดดี เป็นคำทักทายคล้ายกับ hi

คำทักทายแบบเป็นทางการ หรือแบบสุภาพ

การทักทายแบบเป็นทางการ จะเป็นการทักทายแบบระบุเวลาเช้า เที่ยง เย็น

 • Good morning, sir. Did you sleep well?
  กุด ม๊อนิง เซอ ดิด ยู สลีพ เว็ล
  สวัสดีตอนเช้าครับ คุณผู้ชาย  นอนหลับฝันดีไหมครับ
  Yes, we did. Thank you.
  เย็ส วี ดิด แธ็ง คิว
  ครับ พวกเราหลับสบายดี ขอบคุณ
 • Good afternoon, Mr. Brown. How are you?
  กุด ม๊อนิง มิสเตอะบราวน์ ฮาว อา ยู
  สวัสดีตอนเช้า คุณ บราวน์ สบายดีไหมครับ
  I’m verywell, thank you.
  ไอม เว๊ริ เว็ล แธ็ง คิว
  ผมสบายดี ขอบคุณ
 • Good evening, Jane. How are you doing?
  กุด อี๊ฝนิง เจน ฮาว อา ยู ดู๊อิง
  สวัสดีตอนเย็น ทอม สบายดีไหม
  I’m OK. Thanks.
  ไอม โอเค
  สบายดี ขอบคุณ

Leave a Reply