Category: Grammar

การใช้ some any อธิบายหลักการใช้ระหว่าง some กับ any พร้อมตัวอย่างประโยค

การใช้ some any จะมีหลักการคล้ายกันคือ ใช้นำหน้าคำนาม ซึ่งหลักการใช้จะแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน ดังนั้นต้องมาเรียนรู้หลักการใช้ some กับ any กันเลยครับ ว่ามีหลักการใช้ที่แตกต่างกันอย่างไหร่ หลักการใช้ Some Any เกริ่นนำไปข้างต้นแล้วว่า some กับ any เป็นคำนำหน้านามชนิดหนึ่ง ซึ่งมีหลักการใช้ที่แตกต่างกันดังนี้ หลักการใช้ SOME  Some ใช้ในประโยคบอกเล่า นำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ เช่น milk water rice …

Part of Speech สรุปสั้นๆ อธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆ

Part of Speech สรุปให้ฟังสั้นๆว่า มันก็คือคำประเภทต่างๆ หรือคำชนิดต่างๆ นั่นเอง เรามักจะเรียนรู้ส่วนนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อให้รู้จักเชื่อเรียกของมัน ก่อนจะไปเรียนไวยากรณ์เรื่องอื่นๆ และ Part of Speech  มีอะไรบ้างเดี่ยวค่อยมาเรียนรู้กันนะครับ Parts of Speech   ชนิดของคำ Parts of Speech แปลว่า ชนิดของคำ หรือประเภทของคำ มี 8 ชนิด ได้แก่ 1. …

หลักการใช้ Present Perfect Tense พร้อมโครงสร้างและตัวอย่างประโยคง่ายๆ

>> Present Perfect หรือชื่อเต็มๆคือ Present Perfect Tense คืออะไร >> โครงสร้างของโยคเป็นยังไง ซับซ้อนแค่ไหน >> ตัวอย่างประโยคที่จะนำไปใช้ สามารถใช้บอกเล่าเหตการณ์แบบไหนได้บ้าง ว่าแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับ อ้อ ไอ้ Tense นี้ อีกชื่อของมัน Present Perfect Simple เขาก็เรียกนะครับ…จะได้ไม่งงว่ามันชื่ออะไรกันแน่ แต่จะชื่ออะไรอย่าไปสนใจมาก มาเรียนรู้วิธีการนำไปใช้ดีกว่าเน๊าะ.. Present Perfect Tense …