Category: Conversation

คําทักทายภาษาอังกฤษง่ายๆ แปลไทย ประโยคทักทายภาษาอังกฤษ พร้อมคําแปล

คําทักทายภาษาอังกฤษง่ายๆ แปลไทยเพื่อให้ทุกคนสามารถฝึกฝนในระดับพื้นฐานเบื้องต้น คำทักทายสามารถแบ่งออกเป็นการทักทายแบบเป็นกันเองและการทักทายแบบเป็นทางการ คำทักทายภาษาอังกฤษ คำทักทายแบบเป็นกันเอง หรือแบบไม่เป็นทางการ การทักทายแบบเป็นกันเองจะใช้ hi และ hey แปลว่าหวัดดี ใช้กับคนที่เราสนิทชิดเชื้อ Hello! เฮ็ลโล แปลว่า สวัสดี เป็นคำทักทายสุภาพทั่วไป Hi!  ฮ๊าย แปลว่า หวัดดี เป็นคำทักทายที่ใช้กับคนที่เราสนิทสนมคุ้นเคย เช่น เพื่อน พ่อแม่ พี่น้องในครอบครัว Hey! เฮ้ แปลว่า หวัดดี เป็นคำทักทายคล้ายกับ hi …