Month: April 2018

Part of Speech สรุปสั้นๆ อธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆ

Part of Speech สรุปให้ฟังสั้นๆว่า มันก็คือคำประเภทต่างๆ หรือคำชนิดต่างๆ นั่นเอง เรามักจะเรียนรู้ส่วนนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อให้รู้จักเชื่อเรียกของมัน ก่อนจะไปเรียนไวยากรณ์เรื่องอื่นๆ และ Part of Speech  มีอะไรบ้างเดี่ยวค่อยมาเรียนรู้กันนะครับ Parts of Speech   ชนิดของคำ Parts of Speech แปลว่า ชนิดของคำ หรือประเภทของคำ มี 8 ชนิด ได้แก่ 1. …